Jak splnit zákonné povinnosti při provozování RTG

Jak splnit zákonné povinnosti při provozování RTG
27.1.2021
Foto doktora

Od 1.1.2017 je účinný zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.Tento předpis nahradil stávající zákon z roku 1997 a přinesl řadu změn, z nichž některé se dotýkají též zubních lékařů jako provozovatelů zubních rentgenových zařízení.

Nový atomový zákon přináší pro zubní lékaře významné zjednodušení v tom směru, že k provozování zubního rentgenového zařízení napříště nebude třeba povolení, ale postačí jen registrace. Registraci provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), řízení je v porovnání s řízením o vydání povolení jednodušší a rychlejší. Žádost o registraci podává ten, kdo hodlá provozovat zubní rentgenové zařízení, tedy buď zubní lékař, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem, nebo právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb. Subjekt, jehož činnost byla SÚJB zaregistrována, se nazývá registrant.

Platí, že každý poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, který byl před rokem 2017 držitelem povolení a který chce provozovat zubní rentgenové zařízení i po roce 2022, musí v období let 2017-2022 požádat o novou registraci.

Každý registrant musí ustanovit osobu zajišťující jeho radiační ochranu. Osoba zajišťující radiační ochranu registranta musí být přítomna na pracovišti, kde je používáno zubní rentgenové zařízení, nesmí se jednat o externího pracovníka. Registrant odpovídá za to, že osoba zajišťující jeho radiační ochranu absolvovala předepsanou přípravu. Touto přípravou se rozumí absolvování vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času. Vzdělávací kurz je nutno absolvovat každých 5 let. Kurz lze absolvovat jen u osoby, která je držitelem příslušného povolení SÚJB. Obsah vzdělávacího kurzu je stanoven vyhláškou.

Absolvent obdrží potvrzení, které následně registrant předloží SÚJB.

Doba konání: 10:00 - 16:00 hod, registrace od 9,30 hod
Koncepce: Teorie
Určení:
Zubní lékař
Bodové ohodnocení:
0 ČSK kreditů
Termín: 27.1.2021
Místo konání:
Praha, budova Dentamed, Pod Lipami 41
2 990 Kč
včetně DPH
Přihlásit se

Společnost Dentamed je lídrem na českém trhu stomato-logických potřeb včetně oblasti stomatologických přístrojů a zařízení. Denně expedujeme objednávky pro 1200 zákazníků z celé ČR s průměrnou dobou dodání 24 h.

Více o nás >

 

Rychlé kontakty

Praha: +420 266 007 111

Objednávky: +420 266 007 130

Vzdělávání: +420 266 007 125

Reklamace: +420 266 007 181